×

Societate profesională notarială FILDAN

Despre noi

Biroul notarial public “FILDAN“ este un birou cu tradiţie în Arad, axat pe întâmpinarea nevoilor notariale specifice fiecarui client în parte prin promovarea profesionalismului oglindit prin pregătire, promptitudine şi celeritate.

Cei doi asociaţi, notarul public Teodor Fildan şi notarul public Teodora-Iulia Fildan, tată şi fiică, îmbină experienţa de peste 20 de ani în profesia notarială a primului cu determinarea şi viziunea modernă a celei din urmă, împletind perfect şcoala veche cu cea nouă.

Personalul biroului notarial public "FILDAN" este bine pregătit şi instruit atât în probleme notariale cât şi în relaţiile cu publicul, prezentând o faţă europeană în ceea ce privesc serviciile. Activitatea notarială se desfăşoară într-un spaţiu generos amplasat în centrul municipiului Arad, limitrof bulevardului Revoluţiei, artera principală a oraşului.

Societatea profesionala notariala "FILDAN" vă stă la dispoziţie de luni până vineri având program cu publicul între orele 9:00 şi 16:00.

"Jur să respect Constituția și legile țării, să-mi îndeplinesc cu onoare și credibilitate publică, cu conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"


Noutăți

Servicii

Cei doi notari publici asociaţi oferă informaţii preliminare gratuite pentru a găsi împreună cadrul legal care să se potrivească perfect situaţiei în care se află fiecare client, în vederea obţinerii unui rezultat juridic ideal. Personalul biroului recomandă cel mai rapid drum pentru obţinerea documentelor necesare întocmirii actelor notariale, îndrumând şi punând clienţii în legătură cu instituţiile competente să le elibereze.

 

Conform art. 8 din Legea nr. 36/1995 a notariilor publici şi a activităţii notariale, notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale:

-

a) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat

b) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;

c) procedura succesorală notarială;

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;

e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;

f) darea de dată certa înscrisurilor prezentate de părţi;

g) primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

l) orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Taxe

Biroul notarial public FILDAN practică onorarii minimale și acordă toate scutirile și reducerile permise de lege. Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiției.

Pentru toate operațiunile notariale onorariile sunt minimale potrivit art. 28, alin. 2, lit. c, din Legea privind notarii publici și activitatea notarială nr. 36/1995, iar notarii publici nu vor putea încasa onorarii mai mici, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 22 alin.(3) și art. 23-25, din prezentele norme. In cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operațiuni juridice, onorariul se stabilește pentru fiecare operațiune în parte și se cumulează, eliberîndu-se o singură chitanță.

În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse distinct fiecare activitate și serviciu efectiv prestat, astfel:

 • a) activitatea de consultație și informare pentru culegerea datelor necesare de la părți pentru a desluși voința acestora;
 • b) redactarea actului;
 • c) tehnoredactarea, multiplicarea, colaționarea actului prin personalul specializat al biroului notarial;
 • d) autentificarea actului;
 • e) arhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului public.

Impozitul pe venitul obținut din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal este prevăzut de Codul Fiscal și este reglementat în art. 77. El revine în sarcina contribuabilului, respectiv al vînzătorului. Această taxă se calculează în funcție de valoarea bunului tranzacționat și a perioadei de timp ce s-a scurs de la data dobîndirii lui.

Serviciile de publicitate imobiliară reprezintă taxele de întabulare a drepturilor reale imobiliare și personale precum și de notare respectiv radiere a acestora. Ele sunt percepute pentru operațiuni de carte funciară de către Agenția Națională a Cadastrului și a Publicității Imobiliare și încasate de notarul public pentru și în numele acesteia.

Scutiri și reduceri

Conform art. 24 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale sunt scutite de plată onorariilor următoarelor acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială:

 • a) declarații privind ajutorul de șomaj;
 • b) declarații privind ajutorul social;
 • c) declarații privind obținerea alocației de stat pentru copii;
 • d) declarații privind acordarea burselor pentru elevi și studenți;
 • e) declarații privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor
 • deținuți politici, veteranilor de război si a văduvelor acestora;
 • f) declarații privind valorificarea drepturilor persoanelor handicapate;
 • g) orice alte acte pentru care prin lege se prevăd scutiri de taxe de timbru.

Conform art. 25, se deduc din onorariu, dar nu mai mult de 15%, redactarea, procesarea și multiplicarea înscrisurilor întocmite de către avocați, pe baza de delegație, consilierii juridici sau reprezentanții legali ai persoanei juridice, și de către persoanele cu pregătire juridică superioară în care ei figurează ca parte, sau soții, ascendenții și descendenții lor.

Reducerea nu se aplică în cazul în care înscrisurile sunt redactate, dactilografiate, procesate și multiplicate de către consilierii juridici ai Camerelor de Comerț și Industrie, Oficiile Registrului Comerțului cu excepția cazurilor în care aceste instituții figurează ca parte în act.

Se pot reduce cu 70% onorariile stabilite pentru actele în care părți sunt magistrații, soții acestora, sau copiii lor minori. Se pot reduce cu pînă la 50% onorariile stabilite atît pentru procurile de încasarea pensiilor, cît și pentru cele necesare încasării drepturilor bănești.

Pe lîngă perceperea onorariului, la întocmirea actelor notariale translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile există obligația plății unor taxe specifice, pe care notarul public le încasează în numele și pentru alte instituții, venind astfel în sprijinul și ajutorul clienților. Aceste taxe sunt impozitul și serviciile de Carte Funciara.

Contact

 

Sediul Arad:

Adresa: Str. Ioan Vidu nr. 2, ap. 1, 310181 Arad, Romania

Orar functionare: Luni - Vineri 9:00 - 16:00

Email: contact[@]notarfildan.ro

Tel./Fax secretariat: +40 (257) 253 871

Fildan Teodora Iulia: +40 (724) 217 883

Fildan Teodor: +40 (722) 242 890

   

Sediul secundar Șofronea

Adresa: str. Principală nr.187, 317350 Şofronea, Jud. Arad (în incinta Primăriei)